ปฏิทินโรงเรียน

Jan
29
2023
EVENT
งานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ครั้งที่ 11
Jan
27
2023
EVENT
วันฉลองนักบุญอัญจลา เมริชี
Feb
02
2023
EVENT
ฉลองวันก่อตั้งโรงเรียน
Feb
05
2023
EVENT
พิธีรับศีลกำลัง ม.3
Feb
20-24
2023
EVENT
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2