พิธีมิสซาฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม - เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม

จิตตาธิการนักเรียนคาทอลิกท่านใหม่ 4 พฤษภาคม 2562