พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562