หน้าหลัก

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สามารถดาวน์โหลดตารางสอบ

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้แล้วที่นี่