หน้าหลัก

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับอนุบาล 3

กันยายน เผยแพร่ระเบียบการรับสมัคร

29 ตุลาคม รับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

27 สิงหาคม รับสมัคร เฉพาะผู้ที่ได้มาสมัครอนุบาล 3 เมื่อปีที่แล้ว

2 กันยายน ทดสอบความพร้อม

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

กรุณา download แบบฟอร์มแสดงความจำนง และนำมายื่นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

หรือวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ระดับมัธยมปลาย

รับเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  อังกฤษ – คณิตศาสตร์  อังกฤษ – จีน  

อังกฤษ – ฝรั่งเศส  อังกฤษ – ดนตรีสากล

แจ้งกำหนดการรับสมัคร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบตอบรับ และรายละเอียดการมอบตัวเข้าเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่