หน้าหลัก

กำหนดการพบผู้ปกครองผู้ประสงค์ย้ายบุตรมาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


กำหนดการพบผู้ปกครองผู้ประสงค์ย้ายบุตรมาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

(กำหนดใหม่ เพิ่มเติมสำหรับภาคเรียนที่ 1)

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>