กิจกรรมพิเศษ

ค่ายบ้านเพชรสำราญ

บ้านเพชรสำราญ หัวหินตั้งอยู่เยื้องกับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (หลัก กม.ที่ 233) มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ติดทะเล คณะซิสเตอร์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าของบ้านเพชรสำราญมาตั้งแต่งปี พ.ศ. 2499 โดยได้ใช้บ้านนี้เป็นค่ายนักเรียนมัธยมศึกษา บ้านพักฟื้นฟูจิตใจ เข้าเงียบ ภาวนา ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
บ้านเพชรสำราญประกอบด้วยเรือนไม้ 5 หลัง หลังหนึ่งเป็นบ้านค่ายโดยเฉพาะมี 10 ห้องนอนและห้องโถงเอนกประสงค์ด้านล่าง เพื่อการจัดกิจกรรมและรับประทานอาหาร

   

คณะซิสเตอร์และครูใฝ่ฝันที่จะเห็น บ้านเพชรสำราญเป็นศูนย์อบรมเยาวชน และผู้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเรียบง่าย โล่งโปร่ง เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับความเป็นบ้านชายทะเล เน้นความปลอดภัยในการดูแลนักเรียน มีห้องประชุม สถานที่จัดกิจกรรมที่โล่งกว้าง สะดวกในการเคลื่อนไหวใช้งาน เน้นให้มีการจัดสวน มีต้นไม้ใหญ่ สร้างความร่มรื่น และ มีศาลาประชุมกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้ นักเรียนชื่นชมกับพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าจากขอบฟ้าจรดทะเลเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและสัมผัสตนเอง

ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านเพชรสำราญเดิมและออกแบบก่อสร้างใหม่

การปรับปรุงก่อสร้างบ้านเพชรสำราญใหม่ครั้งนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
โดยทีมนักเรียนเก่า ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ในการออกแบบ และหาทุนก่อสร้าง